Jan Chramosta, režie, scenáristika, dramaturgie, *1984

- absolvent FAMO Písek
- režie hrané filmy: Básník (produkce ČT), Kouzelný most,
Malá pražská víla
- videoklipy: Tata bojs, Imodium, Jelení loje
- dramaturgie: celovečerní 3D film V peřině (režie F.A.Brabec)
- ocenení: Grand prix v Jelenje Gore 2008, Grand prix Mladá
kamera 2008, Best Creative visual Sheffiel 2010
chramosta

csfd
fb
gmail